Tolk bij Kerstnachtmis

Sebastiaan Boogaard als tolk bij de kerstnachtmis.

kerstnachtmis
tolk bij kerstnachtmis

Geen volk, wel een tolk

In Nederland geen volk, maar wel een tolk bij de kerstnachtmis. Sebastiaan Boogaard tolkte voor doven en slechthorenden. Om de uitzending terug te zien: klik hier. Hoewel de Nederlandse rooms-katholieke bisschoppen openbare vieringen na 17.00 uur voorlopig hebben geschrapt, kunnen missen in kerken wel zonder volk doorgang vinden. Zo gaat de viering op kerstavond die vanuit de Sint-Jan in Den Bosch door KRO-NCRV op televisie wordt uitgezonden, ook door. 

Vanaf februari 2020 is er wekelijks een tolk gebarentaal; te weten Petra Brugmans of Sebastiaan Boogaard. Zij worden gecoacht door het Katholiek Dovenpastoraat.

De bisschoppen vragen aan de parochies om de liturgie van Kerstmis zoveel mogelijk overdag, vóór 17.00 uur te vieren. Als er toch een mis daarna plaatsvindt, dient deze zonder publiek te zijn. Vanuit huis kan via een live-verbinding de viering gevolgd worden. In de kerk wordt gevraagd alleen een pastoor, priester, bedienaren en bij uitzondering een koor aanwezig te laten zijn, aldus een woordvoerster van de bisschoppen.

De kerstnachtmis op tv, een uitzending van Eurovisie, komt vanuit de Sint-Janskathedraal en begint om 00.00 uur. Hoofdcelebrant is bisschop Gerard de Korte. De viering zal ook in België, Zwitserland en Frankrijk worden uitgezonden. Voor doven en slechthorenden is Sebastiaan Boogaard aanwezig als tolk gebarentaal.

Wilt u weten hoe dat gaat, zo’n tolk bij de vieringen? Klik dan hier voor een interview.