Wat doet een tolk

Een tolk gebarentaal werkt overal waar communicatie nodig is tussen dove of slechthorende mensen en horende mensen.
De situaties lopen uiteen van een bijvoorbeeld doktersbezoek, een vergadering, een theatervoorstelling, een kerkdienst tot een congres.

Tolk gebarentaal

Een tolk gebarentaal verzorgt de communicatie tussen dove en horende mensen. Zoals horende mensen gesproken taal gebruiken, gebruiken veel dove mensen gebarentaal om te communiceren.
 De tolk vertaalt alles wat er gezegd wordt in gebarentaal. Andersom vertaalt de tolk ook van gebarentaal naar gesproken taal.

Gebarentaal Kun je alles zeggen in gebarentaal?

Doven en slechthorenden en hun taal

Gebarentaal heeft wel wat weg van geheimtaal. Veel horenden denken dat gebarentaal direct gekoppeld is aan de gesproken taal. Gek genoeg zijn er ook veel mensen die denken dat er één universele gebarentaal op de hele wereld is. Beide vergissingen geven eigenlijk alleen maar aan hoe onbekend gebarentalen zijn bij de meeste mensen.

Door Beppie van den Bogaerde.

Gebarentalen zijn echte talen, met een eigen woordenschat en een eigen grammatica. Ze ontstaan op natuurlijke wijze in gemeenschappen waar veel doven frequent samenkomen. Verder lezen

Aanvragen van tolk-uren

Alle mensen in Nederland met een auditieve beperking hebben, ongeacht hun leeftijd, recht op een tolk. Dus dove, doofblinde, plotsdove en slechthorende mensen kunnen gebruik maken van de tolkvoorziening.
Voor het aanvragen van tolkuren kunt u voor privesituaties terecht bij Tolkcontact (www.tolkcontact.nl) . Voor tolkuren voor onderwijs of werksituaties kunt u terecht bij het UWV (www.UWV.nl)