Natuurmonumenten; vaartocht voor doven

Natuurmonumenten organiseert in samenwerking met de NCBD (Ned.Chr.Bond van Doven) op de Nieuwkoopse Plassen een vaartocht voor dove mensen. Speciaal voor deze excursie is de NGT-gebarentolk Sebastiaan Boogaard aanwezig

De deelnemers ontdekken de natuur en de cultuurhistorie van de Nieuwkoopse Plassen met behulp van gebarentaal, ruiken, proeven en voelen.

Beleef de natuur

Onder leiding van een deskundige gids en de gebarentolk vaar je met onze excursieboot Blauwjantje langs de prachtige bloeiende hooilandjes. Mooie graslanden die begroeid zijn met veldzuring, pinksterbloemen, koekoeksbloemen en boterbloemen. In de lucht vliegt de bruine kiekendief, de purperreiger en de torenvalk.

Natuurmonumenten wil graag toegankelijk zijn voor iedereen die van haar natuurgebieden wil genieten. Tijdens de excursie zal naast NGT-gebarentaal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de zintuigen ‘zien’, ‘ruiken’, ‘proeven’ en ‘voelen’.

Gebarentaal, ruiken, proeven en voelen

Stap op de excursieboot Blauwjantje. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de mooie bloeiende hooilandjes en de kleurrijke vogels. Ook kunnen de geuren van de talrijke bloemen, planten en kruiden worden opgesnoven.

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Groene Hart Noord heeft voor deze activiteit een financiële bijdrage verleend.

Wie, wat, waar?

  • Wanneer: zaterdag 14 juni 2014 van 10.00 tot 13.00 uur
  • Kosten:  Leden 8 euro, niet-leden 13 euro
    Kinderen leden 4 euro, kinderen niet-leden 6,50 euro

Meld je snel aan, er zijn nog een paar plekken vrij!
foto:

Fotograaf: Rene KosterBron: Natuurmonumenten