Gebarentaal tijdens de eucharistie-viering

Katholiek Nieuwsblad: Eén van de onvermoede neveneffecten van de coronacrisis is de hernieuwde belangstelling voor de doven en slechthorenden in ons land. Dat is natuurlijk vooral te danken aan de cultstatus die gebarentolk Irma Sluis kreeg door haar aanwezigheid bij de persconferenties van premier Rutte. Katholieken kregen hun eigen evenknie in de persoon van Sebastiaan Boogaard, gebarentolk bij de wekelijkse tv-Mis op de zondagochtend.

Voor het gehele artikel klik hier
NB: Het Katholiek Nieuwsblad is inmiddels geattendeerd op het feit dat termen als doofstom en doventolk onjuist en ongelukkig geformuleerd zijn.